grainIdentyfikowalność Twojego ziarna

 

Po zakończeniu zbiorów,
rozpoczyna się etap przechowywania.

 

Aby zapewnić jakość ziarna, musi być ono codziennie monitorowane.

Identyfikowalność to zapewnienie, w danym okresie czasu, kontrolowanego przechowywania poprzez monitorowanie temperatury od pierwszego etapu wentylacji do momentu opuszczenia silosu przez ziarno. Dobrze monitorowane przechowywanie daje w efekcie ziarno wysokiej jakości.

Nasze podłączone urządzenie jest środkiem do poświadczenia monitorowania temperatur, dobrej konserwacji ziarna i tym samym do uzasadnienia jakości przechowywania jego silosów.

Raporty pokazujące krzywe temperatury ziarna i działania wentylacji w danym okresie czasu w odpowiednich zakresach są wysyłane co dwa tygodnie lub są dostępne na życzenie.

« Nasi klienci coraz częściej pytają nas o możliwość śledzenia produktów. Dzięki Javelinowi możemy dostarczyć im prawdziwy dowód »

Romain spółdzielni DIJON CÉRÉALES.