Inwestycja, zwrot

Udana kampania
to przede wszystkim
rentowność.

Gospodarka magazynowa odgrywa zatem istotną rolę w zakresie kosztów. Ekstensywne przemieszczanie, codzienne wietrzenie, stosowanie środków owadobójczych penalizuje zyski ze sprzedaży ziarna. Tyle działań, ile wydatków, tyle działań.

Zastosowanie podłączonych czujników może znacznie obniżyć te koszty operacyjne. Dzięki autonomicznej wentylacji wentylator jest włączany tylko wtedy, gdy jest to konieczne, alarm o przegrzaniu ostrzega klienta zdalnie, aby mógł działać i włączyć wentylatory.

Studium przypadku

Klucz wejściowy – moc wentylatora 66kWh / taryfa pozaszczytowa 0,11€/kW / taryfa szczytowa 0,16€/kW

Dla pierwszego 48-godzinnego okresu ręcznej wentylacji (z czego 30 godzin to godziny szczytu) szacunkowy koszt wynosi 447,50 euro.

(18h x 66kWh x 0,11€/kW) + (30h x 66kWh x 0,16€/kW) = 447,50€

Należy zauważyć, że między początkiem a końcem wentylacji temperatura wynosi teraz 21°C (czyli +1°C). W związku z tym kwota 447,50 euro jest stracona.

Drugi okres wentylacji to 72 godziny (z czego 14 godzin tylko wentylacji) w wentylacji automatycznej dzięki skrzynce Venti’Javelot. Koszt tej wentylacji oszacowano na 101,64€. Temperatura ziarna przed automatyzacją wynosiła 21°C, po okresie 72h w tym tylko 14h wentylacji, temperatura ziarna wynosi obecnie 17°C.

14h x 66kWh x 0,11€ = 101,64€

« Termometria Javelot pozwala nam uniknąć nadmiernej wentylacji i nadmiernego zużycia produktów do obróbki ziarna »

David Gressier, TERNOVEO.