Wykrywanie gorących punktów

 

W przypadku gdy warunki przechowywania
warunki przechowywania to
zbyt wysokie temperatury

 

i jeśli nie zostaną one szybko uregulowane, mogą pojawić się gorące punkty. Te niejednorodnie rozmieszczone gorące punkty w magazynie mają szkodliwe działanie i mogą powodować infekcje owadów, co wpływa na jakość magazynu.

Jeśli ziarno nie będzie prawidłowo, szybko i równomiernie schłodzone, a także jeśli nie będzie codziennie zarządzane, grozi mu obniżenie klasy, co bezpośrednio wpłynie na rentowność.

Dlatego Javelot oferuje alerty „hot spot”, które wykrywają gorące punkty, ostrzegają i pozwalają na szybkie działanie.

Tutaj krzywe temperatury wyraźnie pokazują gorący punkt w dniach 27-28 sierpnia. Ziarno nagrzewa się jednak już od 15 sierpnia.

Javelin umożliwił temu klientowi wietrzenie natychmiast po wykryciu gorących punktów, a tym samym znaczne obniżenie temperatury od 29 sierpnia.

Javelot pozwala również, dzięki mapowaniu, na określenie lokalizacji gorących punktów. Dzięki temu informuje właściciela sklepu, gdzie potrzebna jest wentylacja.

Dla tego odwzorowania dostępne są 3 wskaźniki :

  • Kolor zielony: temperatura mieści się w zakresie danego miesiąca.
  • Pomarańczowy: pierwsze ostrzeżenie o przegrzaniu, przechowywanie do monitorowania.
  • Czerwony: temperatura jest zbyt wysoka, wymagane jest podjęcie działań.
Brak wyników.