Jesteś klientem ? 
Zaloguj się

Informacje prawne

Dane kontaktowe

Javelot jest chronionym znakiem towarowym.
Strony internetowe www.javelot.ag - www.javelot-agriculture.com - www.shop.javelot.ag - app.javelot.ag są własnością:
Javelot, uproszczona spółka akcyjna z kapitałem zakładowym w wysokości 5 400 EUR, z siedzibą pod adresem 408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL.
zarejestrowana pod numerem 834 648 677 RCS Lille Métropole
E-mail: info@javelot.ag
Telefon: +33 3 66 88 21 94
Dyrektor publikacji: Félix BONDUELLE, dyrektor zarządzający Javelot.

Zakwaterowanie :

Strona www.javelot-agriculture.com jest hostowana przez
OVH
SAS z kapitałem 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Kod APE 2620Z
Nr VAT: FR 22 424 761 419
Główna siedziba: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francja

Reżyseria :  

Strona www.javelot-agriculture.com została stworzona przez agencję IT-Room
Kod NUTS 6202A
Numer VAT: FR29430032854
Główna siedziba: 5 Allée Gabert - 59510 Hem - Francja.

Oświadczenie CNIL

Zgodnie z ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plikach danych i swobodach indywidualnych, z późniejszymi zmianami, niniejsza strona internetowa została zarejestrowana pod numerem 2097157 v 0 jako uproszczona deklaracja nr 48 w Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Podczas wizyty na tej stronie lub podczas korzystania z usługi Javelot użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych (nazwisko, imię, adres e-mail, firma, numer telefonu, adres itp.)

Informujemy, że dane zebrane za pomocą formularza lub w inny sposób są zapisywane w pliku komputerowym przez Javelot i są przeznaczone dla działu IT, działu marketingu i działu sprzedaży. W żadnym wypadku informacje te nie będą przekazywane, bezpłatnie lub odpłatnie, osobom trzecim, zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, kontaktując się pod adresem: info@javelot.ag

Zgodność z dyrektywą UE

Niżej podpisana firma Javelot oświadcza, że urządzenia radiowe typu Flat'Javelot, Exte'Javelot, Verti'Javelot, Connect'Javelot, Venti'Javelot są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującymi linkami:

Własność intelektualna

Ogólna struktura, a także teksty, obrazy i animacje, które składają się na tę stronę internetową, są własnością Javelot lub stron trzecich, które upoważniły Javelot do ich wykorzystania. Elementy te są chronione przepisami dotyczącymi praw autorskich, rysunków i modeli, a także przepisami dotyczącymi znaków towarowych (w szczególności w odniesieniu do znaku towarowego Javelot). W związku z tym wszelkie powielanie, wykorzystywanie, przedstawianie, adaptowanie, całkowite lub częściowe, jednego lub drugiego z tych elementów jest zabronione bez wyraźnej i uprzedniej zgody Javelot, z wyjątkiem wyjątków wymienionych w artykule L.122-5 kodeksu własności intelektualnej.

Takie przedstawienie lub powielanie, w jakikolwiek sposób, stanowi naruszenie praw autorskich i/lub wzorów i modeli i/lub znaków towarowych, podlegające sankcjom karnym i cywilnym przewidzianym przez obowiązujące przepisy w tym zakresie.

kalendarz-pełny linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram