AGRITECH dla sektora pożniwnego

Wieloletnie uznanie, jakim cieszy się nasza platforma zarządzania zasobami ziarna Przechowuj i zapisuj ® sprawia, że naszym celem jest integracja rozwiązań dla całego obiegu ziarna celem udzielenia kompleksowej obsługi magazynom zbożowym i umożliwienia im optymalizacji wszystkich operacji w odniesieniu do pożniwnego etapu i sprawienie, by ten stał się prosty, efektywny, odpowiedzialny i długoterminowy.

NASZA WIZJA w Javelot wierzymy w technologię.

Technologia jako źródło postępu dla rolnictwa.
Technologia na rzecz konkurencyjnego, suwerennego i odpowiedzialnego europejskiego rolnictwa, zdolnego do lepszej i większej produkcji: 
 • Zwiększenie produkcji aby Europa nadal spełniała swoją rolę w zakresie dostarczania żywności, zarówno dla siebie, jak i dla reszty świata, w momencie gdy wiele ludzi wciąż cierpi z powodu głodu i niedożywienia.
 • Poprawa produkcji : aby Europa stała się liderem światowego rolnictwa odpowiedzialnego, dbającego o planetę, jej zasoby i zdrowie ludności.

Technologia na rzecz atrakcyjnego europejskiego rolnictwa, oferującego wartościowe zawody i przyszłościowe perspektywy dla swoich pracowników, od pracy w polu do gastronomii.

Dziś 20% zbiorów na całym świecie, nigdy nie trafi do konsumpcji, z czego 40% związane jest z niewłaściwymi warunkami przechowywania. To nie przez fatum. To dlatego w Javelot uważamy, że konieczne jest wykorzystanie technologii i transformacji cyfrowej w celu poprawy wydajności pożniwnej i przechowywania zbóż. Jesteśmy przekonani, że potęga danych i łączność przyczynią się do uczynienia wszystkich operacji pożniwnych i przechowywaniu bardziej efektywnymi i odpowiedzialnymi, dążąc do zerowego marnotrawstwa żywności, zerowego stosowania insektycydów i większej oszczędności energii.

Nie chcemy, aby ktoś inny został liderem w transformacji cyfrowej europejskiego rolnictwa. Uważamy, że Europa musi stworzyć światowych mistrzów w tej dziedzinie. I chcemy w tym uczestniczyć. Chcemy zostać światowym liderem w transformacji pożniwnego etapu i tym samym przyczynić się do uczynienia naszego europejskiego rolnictwa bardziej konkurencyjnym, suwerennym i odpowiedzialnym.

NASZA MISJA

Naszą misją jest usprawnienie procesu pożniwnego, tak aby był on łatwiejszy, efektywniejszy i bardziej odpowiedzialny dzięki transformacji cyfrowej, i przyczynił się do tworzenia wartości w zrównoważonym sektorze zbożowym w Europie.

Okres pożniwny jest istotnym ogniwem w rolniczym łańcuchu wartości. W Javelot pragniemy wzmacniać pozytywny wpływ tej firmy, aby w pełni odegrała swoją rolę w procesie transformacji agroekologicznej.

Zapewnienie pełnej identyfikowalności na całej linii produkcyjnej, zachowanie jakości ziarna podczas przechowywania, uniknięcie strat, ograniczanie użycia insektycydów i zużycia energii, optymalizacja logistyki to korzyści oferowanych przez nas rozwiązań dla podmiotów z sektora rolniczego pożniwnego, spółdzielni, przedsiębiorstw i rolników.

NASZE WARTOŚCI

Zaufanie
Wspólne siły
Postęp
Zaangażowanie

Zaufanie

Zaufanie jest "filarem naszych wartości"
W Javelot :
 • W Javelot mamy zaufanie do innych, przyszłości, siebie i naszej zdolności do budowania lepszego świata.
 • W Javelot z góry obdarzamy zaufaniem i podejmujemy wszelkie działania, aby opracować solidne ramy bezpieczeństwa wraz z naszymi zespołami i klientami, tak aby sprzyjać zaangażowaniu i umożliwiać postęp.
 • W Javelot chcemy być godni zaufania, ponieważ zaufanie jest kruche. Robimy wszystko, aby zyskać je na stałe.

Stworzenie zespołu

.
Połączenie sił oznacza przekonanie, że razem będziemy robić postępy szybciej!
W Javelot :
 • Tworzymy zespoły z naszymi partnerami i podmiotami z sektora pożniwnego, aby rozwijać ten istotny ogniw łańcucha wartości rolnictwa. Pracujemy ramię w ramię, dążąc do wspólnego celu i wzajemnie korzystnej relacji.
 • Rozwijamy ducha zespołu, w którym solidarność i życzliwość pozwalają przekazać całą naszą siłę kolektywowi.

Postęp

Postępować to robić coś lepiej niż wczoraj.
W Javelot :
 • Postęp to przede wszystkim postęp ludzki. Uważne obserwowanie to co dzieje się aktualnie w sektorze, wysłuchiwanie jego uczestników i naszych klientów, aby móc wspólnie odnajdywać drogę ku postępowi. Uważne wysłuchanie naszych zespołów to zapewnienie każdemu pracownikowi środków umożliwiających postęp w pracy.
 • Innowacja technologiczna jest motorem napędowym postępu. W Javelot stale wprowadzamy innowacje, obsługując prostsze, wydajniejsze i odpowiedzialne operacje pożniwne.

Zaangażowanie

Zaangażowanie to dążenie do maksymalizacji swoich działań, napędzane sensem, jaki znajdujemy w naszej pracy i zaufaniem, jakim nas obdarzono.
W Javelot :
 • Zobowiązujemy się na rzecz bardziej wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Jesteśmy przedsiębiorstwem wpływowym i to nas zobowiązuje!
 • Jesteśmy oddani naszym klientom. Zadowolenie naszych klientów jest priorytetem każdego dnia.
 • Zobowiązujemy się wobec naszych zespołów. Odpowiedzialność, rozwój i tworzenie korzystnego środowiska pracy dla rozwoju każdego z nas to cele, które stanowią serce naszej polityki zasobów ludzkich.
Witaj świecie!

Jesteś zainteresowany lub zainteresowana, by rozpocząć przygodę z Javelot?
Już teraz zostań uczestnikiem Trzeciej
Rewolucji Rolnej!

Zobacz wszystkie nasze oferty
kalendarz-pełny linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram